Više od 6000 uspešno napravljenih online prodavnica, poslednji put ažurirano 1 Septembra 2020

Politika privatnosti

Dobro došli!

Korišćenjem portala www.gombshop.rs može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Korišćenjem portal www.gombashop.rs Vi prihvatate uslove opisane u ovim Pravilima o privatnosti. Zato Vas savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se, kako bi ste  razumeli sve uslove vašeg sporazuma sa nama.

PODACI O RUKOVAOCU:

B2B TEAM DOO BEOGRAD-VRAČAR, Šumatovačka 40, matični broj: 21632031, koga zastupa Pavle Damjanović, direktor

VRSTE LIČNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO:

Podaci koje lično unosite tokom registracije:

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na Gombashop portalu. U tom smislu možemo sačuvatii u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: Imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, adrese stanovanja, korisničkog imena, lozinke.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem Gombashop portala:

Možemo sačuvatii u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve proizvode postavili na Gompashop portal podatke o cenama, opisima proizvoda i druge podatke o proizvodima objavljenih u okviru Gombashop portala.

Možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate Gombashop portalu kao što su marka i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate.

Možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Kada pristupate Gombashop portalu, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-a i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno kako bismo Vam prikazali oglasne poruke.

Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja usluge korišćenja Gombashop platforme

Kada koristite Gombashop platformu možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama kao što su: novčani iznos uplate, naziv Vaše banke, broj tekućeg računa, mesto i vreme uplate.

 

SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE

 

Svrha obrade jeste: korišćenje internet stranice www.gombashop.rs radi zaključenja ugovora o omogućavanju prodaje robe/usluga preko elektronske platforme koja povezuje trgovce (fizička lica definisana članom 25. stav 2. Zakona o trgovini) ili fizička lica (radi prodaje polovnih stvari)  i potrošače (prodaja preko e-commerce platforme).

Dostavljanje Newsletter (materijal reklamnog sadržaja) i plasiranje reklamnog materijala/retargetiranje.

Pravni osnov obrade jeste: Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti; izvršenje zaključenog ugovora.

 

OBRAĐIVAČ PODATAKA

 

IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGU DRŽAVU ILI MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU

Podaci se iznose u Republiku Bugarsku:

AIP Solutions Ltd. VAT: BG113552523, Sofia, Bulgaria, Shipchenski Prohod bul., 43A/2, Postal code: 1111

Gomba Ltd. VAT: BG202438316, Sofia, Bulgaria, Cherni Vrah bul. 84, office 1, Postal Code: 1407

ROK ČUVANJA PODATAKA I KRITERIJUM ZA NJEGOVO ODREĐIVANJE

Podaci se čuvaju dok korisnik ne izbriše svoj korisnički nalog.

 

PRAVNA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

 

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e-mail adresu info@gombashop.rs

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.

Korisnik/kupac može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose i za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

TEHNIČKE I ORGANIZACIONE MERE RADI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac i Obrađivač su sproveli tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.

 

Potpisivanjem ovog Obaveštenja Lice je svestno i saglasano da se njegovi podaci o ličnosti navedeni u ovom  Obaveštenju, obrađuju od strane Rukovaoca i Obrađivača, kao i da navedenim podacima mogu pristupiti zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca i Obrađivača. Lica koja pristupaju podacima o ličnosti Zaposlenih su obavezna da podatke čuvaju kao poverljive i na siguran način, a od njih se zahteva da koriste podatke o ličnosti samo u gore pomenute svrhe.


Politika o kolačićima (Cookie’s policy)


Web stranica GombaShop ("Web stranica") koristi kolačiće kako bi korisnicima pružila bolju i personaliziraniju uslugu.


Ova Politika o kolačićima objašnjava šta su kolačići, kako se koriste na Web lokaciji i kako upravljati njihovom upotrebom.


Šta je Kolačić (Cookie)?


Kolačići su male tekstualne datoteke koje sadrže male količine podataka, koje se šalju i čuvaju na vašem računaru, pametnom telefonu ili drugom uređaju kada pristupite web lokaciji. Kolačići se zatim vraćaju na početnu web stranicu prilikom svake naredne posete, ili na drugu web stranicu koja prepoznaje taj kolačić. Kolačići su korisni jer omogućuju web lokaciji da prepozna uređaj korisnika.

 

Saglasnost za korišćenje kolačića


Kolačići koji nisu apsolutno neophodni za usluge na našoj internet stranici koristimo samo nakon što dobijemo vašu saglasnost. Kada aktivno koristite naš sajt, vi pristajete na korišćenje kolačića ako nastavite da pretražujete sajt nakon što je prikazan baner kolačića.

Možete da podesite podešavanja kolačića u svakom trenutku, omogućavanjem ili onemogućavanjem pojedinačnih kategorija kolačića.Upotreba kolačića na web stranici


Kolačići se koriste na web stranici iz više razloga. To uključuje, ali nije ograničeno na, sledeće:

 • Plasiranje reklamnih poruka putem Googl mreže
 • Prikazivanje relevantnih reklamnih poruka na osnovu interesa korisnika
 • Upozorava korisnike na korišćenje cookie i omogućava olakšano prikupljanje saglasnosti
  povodom istih
 • Ovaj se kolačić koristi za prikupljanje informacija o različitim načinima korišcenja stranice od strane korisnika, što koristimo za poboljšanje korisničkog iskustva. Kolačić će sačuvati informacije o broju posetilaca koji posećuju stranicu i od kuda su ti korisnici stigli
 • Zaštita korisničkih podataka na sajtu
 • Google ID cookie koji sadrži preference u pogledu korišćenja interneta (jezik, Google Safe Search filter uključen/isključen...)
 • Sadrži podatke o ponašanju korisnika na sajtu koji se koriste radi poboljšanja korisničkog
  iskustva
 • Prikazivanje relevantnih reklamnih poruka na osnovu interesa korisnika
 • Sprečava slanje podatak o kretanju korisnika ka drugim sajtovima
 • Zaštita korisničkih podataka na sajtu
 • Koristi se za plasiranje reklamnih poruka
 • Za poboljšanje korisničkog iskustva
 • Koristi se za plasiranje reklamnih poruka
 • Zaštita korisničkih podataka na sajtu
 • Za poboljšanje korisničkog iskustva
 • Log in na sajtu putem Facebook naloga
 • Prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikupljanje podataka o ponašanju korisnika i pružanju veće bezbednosti prilikom korišćenja sajta
 • Prikupljanje podataka o ponašanju korisnika na sajtu radi poboljšanja korisničkog iskustva
 • Poboljšanje korisničkog iskustva

Kada se na internet stranici nalaze linkovi do internet stranica trećih strana, važno je zapamtiti da ćete internet stranice imati svoje kolačiće i pravila o privatnosti, koja će upravljati bilo kojim informacijama koje pošaljete. Ako odlučite da koristite bilo koju povezanu internet lokaciju treće strane, pročitajte njihove kolačiće i pravila o privatnosti pre nego što to učinite.


Upravljanje kolačićima:


Ako želite da izbrišete sve kolačiće koji su već sačuvani na vašem računaru, ili zaustaviti kolačiće koji prate vaše obrasce pregledanjana web lokaciji, to možete učiniti brisanjem postojećih kolačića i/ili izmenom postavki privatnosti pretraživača (postupak koji pratite će se razlikovati od pretraživača do pretraživača).


NAČINI KORIŠĆENJA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

 

Gombashop podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju poboljšanja pružanja usluga kao i zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

 

Na primer, podaci o proizvodu koji ste objavili na Gombashop platformi pomažu nam da sprečimo objavljivanje ne primerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga.

U slučaju izvršenja krivičnih dela korišćenjem Gombashop platforme, prikupljeni podaci će pomoći da pomognemo državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno mogu pomoći u rešavanju sudskih sporova. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu i u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja Gombashop portal možemo donositi odluke o privremenom ili trajnom onemugućavanja korićšenja naloga.

Na primer, ukoliko korisnik postavlja proizvode neprimerene sadržine ili proizvode koji su u suprotnosti sa bilo kojim odredbama Zakona Republike Srbije.

Vaše lične podatke čuvamo u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku.

Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom politikom Gombashop će tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 

KAKO NAM SE MOŽETE OBRATITI U VEZI SA VAŠIM LIČNIM PODACIMA

 

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na kao i o načinu sakupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite putem emaila: info@gombashop.rs.

 

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Ova politika je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, Gombashop će sve korisnike obavestiti o izmenama putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja Gombashop platforme.